Sevdiğim Adamın Beni Hiç Bırakmaması için Kendime Bağlamak

Sevdiği kimse ile arasında soğukluk olan ve kendisine ısınmasını, kendini daha çok sevmesini isteyen kimse;
aşağıda gelen aşk tılsımını eşref bir saatte miskiamber mürekkebi ile yazar ve birkaç gece seher vakitlerinde yakmaya devam ederse aradaki soğukluk kalkar ve beklenilenden fazla muhabbet ve sevgi meydana gelir.
……………………………………………………
……………………………………………………..

Kocamın Çok Sevmesi Bağlanıp Ayrılmaması için Büyü

… adet bakla
…adet nohut
… adet arpa

Uygulanışı:
Bu yazdığım malzemeleri bir kaba koyun (küçük boy tencere vs.)
Bunların üstüne … tebbet … fatiha …. ihlas suresi okunuyor
Okuma yaparken içten ve bağlamak istediğiniz kişiyi düşünün
Sonrada malzemeleri koyduğumuz kaba su koyun ve kaynatın
Malzemeler suda kaynarken, suya bakıp bağlamak istediğiniz kişiyi düşünün ve bunlar burda nasıl kaynıyorsa filandan doğma filanın kalbide benim için kaynasın gözü benden başkasını görmesin beni görmeden duramasın deyin
Bunu 3 gece tekrarlayın..(su azalırsa sonraki gecelerde su ekleyebilirsiniz üstüne)

Kocamın Benden Başkasına Bakmaması için Kendime Bağlama

Papaz büyüsü’nün de diğer uygulamalar gibi kendine has çözme yöntemleri bulunmaktadır. Bunu yine papaz büyüsü yapabilen kişiler tarafından yapılmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Real madrid’in, Granada’ya mağlup olduğu karşılaşmada Granada’nın kale diğerine konulmuş bir resim akıllara ‘Papaz büyüsü mü yapıldı?’ sorusunu getirmişti. Mesela, “papaz büyüsü” olarak bilinen meşhur sihir çeşidi, En tehlikeli büyü çeşidi olarak bilinmektedir.
Papaz büyüsünün bir çok yapılış amacı olmasıyla birlikte halk arasında en çok bilinen metodu hayz yani adet kanı ile yapılanıdır. Bu ifrazata Süryanice ve İbranice bir şeyler okunur biraz gül suyu ile karıştırılarak Papaz büyüsü yapılacak erkeğe içirilir. Bu sayede istenen erkek o kadına kul köle olur.
Kadına yapılan papaz büyüsünde ise bu işlemin benzeri kullanılır. Erkeğin menisi yani spermi kullanılır. Son derece etkilidir. Papaz büyüsü etkili büyüler içerisinde gösterilen ve sonuçları son derece de kuvvetli olan bir büyü türüdür.

Sevdiğim Kişinin Benden Başkasına Bakmaması için Büyü

Bekar yahut dul kimselerin evlilik yönünde olan maksatlarının olması ya da birlikteliği olan kişi ile evlilik olması yönünde çalışmalar sayesinde yapılır. Hayatınızda olan kimse ile yaşamınızı birleştirerek kalan geri kısmında mutlu mesut bir şekilde devam etmeniz için yapılır. Bunun dışında bir de okuma yapılarak bu maksatlara ulaşmak için niyetinizi kendiniz yapabilirsiniz. Duasının okuma süresi … defa, zamanı ise … dır. Dua şu şekilde okunmaktadır:
Allâhümme innî es’elüke min hayrin mâ se’eleke minhü nebiyyüke Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebbiyuke Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ente’l-müsteânü ve aleyke’l-belâğu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.

Eşimin Beni İstemesi için Büyü

Çingenelere göre bu büyü, arzuladığınız kişininde sizi arzulamasını sağlar. Bağlama Büyüleri kategorimizde yer alan bu işlemin etkisi oldukça yüksek ve etkileri ömürlüktür. Arzulama büyüsü için .. adet kırmızı taze gül, … adet kırmızı mum ve ertesi gün güneşin doğacağı satte kalkmanız yeterli olacaktır. Uygulamadan önce kırmızı gülü, iki kırmızı mumun arasına koyun, şafak sökerken uyanın ve doğuya bakan açık bir pencere önünde gülü koklarken şu sözleri söyleyin: “Bu kırmızı gül, arzuladığım aşkım için Gerçek aşkım bana gel” Sonra içeriye girip gülü mumların arasına koyun ve mumları yakarak onu hayal edin. (sizin aşkınız, arzu ettiğiniz kişinin kalbinde mumlar gibi yanıyor). Bu mumların gül soluncaya kadar gece gündüz yanması lazım. aksi halde mumlar sönerse, büyü tutmamış demektir. Gül solduğu zaman mumları söndürüp, gülü evinizin çevresinde bir toprağa gömün.

Eşimin Kalbini Kazanma Büyüsü

Sevilenin sevgisini kazanmak, muhabbet için okunacak dualardır. Herhangi bir …. sabahı sabah namazı sonrası Salavat, …. suresi sonra bu kerimeler okunur.
Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkal kavlü alel kâfirîn. Evelem yerav ennâ halaknâ lehüm mimmâ alimet eydâna enâmen fehüm lehâ mâlikûn. Ve zellelnâhâ lehüm feminhâ rakûbühüm ve minhâ ye’külûn. Ve lehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efelâ yeşkürûn. Vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehüm yünsarûn. Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm lehüm cündün muhdarûn. Felâ yahzünke kavlühüm innâ na’lemü mâ yüsirrûn. Evelem yerav insânü ennâ halaknâhü min nutfetin fe izâ hüve hasîmün mübîn. Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Yâ kâdiru ya azîzü yâ mü’minu yâ müheyminu yâ zâhiru yâ kebîru ecib yâ Kesfeyâîl ente ve huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti ve ente yâ meymûn sâmian mutîan bi hakki ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîne âmîn. Ve bi hakkil azîzil kebîril müteâli ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm  emruhu zedzağ ve bi hakki lahhattîl limukfencil fevekaal hakku ve batale mâ kânû ya’melûn. Ve aksemtü aleyküm yâ yezağ yâ hakhâîl ”sehhirlî kulûbe cemîa benî âdeme ve benâti Havvâ” bi hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza’sendeyûşin. ardından yine bir defa bu dua okunur.
Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabbetî fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza’sendeyûşin. İkinci bayanlar için duada isimler zikredilir okumaya başlamadan önce salavatı şerife okuyun selametle.

Kocayı Karısına Bağlayan Büyü

İki kişinin birbirlerine aşk ile bağlanmaları yönünde hazırlanan bir çalışmadır. Etkili işlemler arasında yer alır ve ömürlüktür. Vedduha suresini temiz bir su üzerine … defa okuyup o su ile gusül alan insan sevilen sayılan ve sözü dinlenen birisi olur. Özellikle eşine karşı söz dinletmesine vesile olacaktır. Bir kimseyi kendine muhabbetle bağlamak içinde oldukça etkilidir.

Bağlansın diye büyü

image

Birincisi elbisene. Ayın ilk pazartesi günü temiz ve güzel bir testi alıp otur ve içerisini toprak ile doldur. İçerisine üç habbe (dâne) darı (mısır) üç habbe çiçek tohumu (gül), üç tane de karanfil dik. Sonra darı, gül ve karanfilin arasına da üç tane pirinç da-nesi göm ve Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerini oruçlu geçir. Perşembe günü Güneş batıp akşam olunca yanına bir mendil al ve dikmiş olduğun şeyleri bu mendile koyup tütsüle, üzerine de yedi defa şunu oku:
“Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahîm. Allahümme innhi es’elüke bi hakki hazihi’l-esmai’l-mühzüneti meknuneti en tecale liye keza ve keza feyekunü bi kudretillahi Teâlâ…” İşte bu hâtem-i taat olarak meliklerin, ins ve cinî kabilelerin, kuşların ve vahşi hayvanların yanında meşhurdur, Allah’ın kudretiyle. Bunu sadece peygamberi Süleyman’a vermiştir. Vefki ise şekilde görüldüğü gibidir. En iyisini Allah bilir.

Sevdiğin kızı kendine bağlamak çin büyü

Öldürülen bir tavşanın derisi yüzüdükten sonra kuyruğuna yakın yerden bir tutam tüy alınır, balmumu ile büyük bir yumak biçimine sokulur. Küçük bir şişeye konurken kızın adı söylenir. Şişenin ağzı gene balınumu ile tıkanır. Sonra yetmiş bir kez:
Euzubi rabbike
Euzubi melike
Euzubi halike
Euzubi malike
Ya 
settaru’ul uyuh 
Ya gaffar-u’z zunub…


denip bağlanacak kızın bulunduğu yere doğru üfürülür, üç adım sağa, üç adım sola gidilir. «Ya kamil, ya kefil, ya vekil» diyerek soldan sağa doğru yedi kez dönülür. Bu arada kızın adı, onun bağlandığı söylenir.

Bu büyü gerdekten üç gün önce yapılır. Şişe konduğu yerden alınıncaya değin, büyü, etkisini sürdürürmüş.Tavşanın derisi kırk çeşmeden alınan su ie günde bir kez olmak üzere üç gün yıkanır, son günü elli iki «vav» yazılı bir kağıt derinin ortasına ko nup katlanır. Bu katlama derinin uçlarının (baş ile dört ayağın) üstüste geleceği biçimde olur. Katlanan derinin ortasına «Ya Kahhar» yazılı bir kemik konur. Deri bir daha katlarnr, sicimle bağlanır.

Bir çıkın olan deri üç kez düğün evinin çevresinde dolaştırlıır. Gece yatsı namazından sonra, ıssız bir yerde, akan bir suyun kaynağına konur. Suya batmazsa üstüne bir taş atılır. Suyun başında kızın adı yüz, bir kez söylenir. Adın her söylenişinde suya tükiiriilür. Gerdekten en az üç, en çok yedi gün önce yapılan bu !büyÜ, yapan kimse çözıinceye değin sürer.
Tavşanın kutsal sayıldığı yerlerde uygulanan bu büyünün, kız duyduğu sırada, etkisi sürekli olurmuş. Kızın bunu çözdürebilmesi pöstekinin konduğu yerin bulunmasına ya da büyüyü yapanın, yaptıranın ölmesine Ibağlıymış. Büyü yapanın, yaptıranın cenaze namazı ‘kılımnaz, onun cenazesine gidenin yeri cehennem olurmuş.

Nişanlımın Bağlanması için Büyü Yapma

Kişiler arasındaki olumsuzlukların olmaması veya çıkan sıkıntıların giderilmesi için bu ayet-i kerimeleri abdestli olarak … kere okuyunuz. Ayrıca bu kerimeler birini kendinize aşkla bağlamak içinde okunabilir.

(Ya Allah-ür-rakib-ül-hafiz-ür-rahim. Ya Allah-ül-hayy-ül-halim-ül’azim-ür-raüf-ül-kerim. Ya Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kaimü ala külli nefsin bima kesebet, hul beyni ve beyne adüvvi!)

(La ilahe illallahül’azim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-il’azim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerim.)

Aydında Bağlama Büyüsü Yapan Medyum

Herhangi bir yere gönderilen mektup, dilekçe, talepname gibi bir evrakın satırları arasına kalemin yazmayan tarafı ile aşağıda yazılı ayet ve dualar yazılıp gönderilirse cevap müsbet olur ve dilek yerine getirilir. Bir erkeği yahut kadını kendine aşk ile bağlamak için etkilidir.

Bismillahirrahmanirrahim

Vaadallahüs sabirine narsan. Ve kaderde limen yetevekkele aleyhi ecren. Ve şeraha limenyüfevvizü ileyhi sadren. Fe inne maal usri yüsren, inne maal usri yüsra. İnne kitabel ebrari lefi illiyyin. Ve ma edrake ma iliyyun. Kitabün merkum. Yeşhedühül mugarrebun.

Çok Etkili Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır ?

İhanet görmemek için onu kendine bağlamak amaçlı hazırlanan bir işlemdir. Uygulama genellikle evli eşlerin birbirlerine bağlı olmaları için çok sık tercih edilmektedir. Birde bu tertip için okuma yapılacak esmalar vardır. Bunun dışında dualarından biriside şu şekilde okunur:

“Rabbi e’innî ve lâ tü’in aleyye, vensurnî velâ tensur aleyye vemkürlî ve lâ temkür aleyye ve yessir hüdâye vensurnî alâ men beğâ aleyye rabbi’calnî leke şâkiran leke zâkiran leke rahiben leke mitvâ’an ileyke mucîben ev münîben tekabbel tevbetî veğsil havbetî ve ecib davetî ve sebbit hüccetî vehdi kalbî ve seddid lisânî veslül sehîmete kalbî”.

Bir Erkeği Kendine Bağlama Büyüsü

Aşağıda gelen Ayet-i Kerimeler …. mürekkebi ile Arabi ayın ilk ….sabahı Zuhal saatinde yazılır.Sağ kolda taşınır.Kimin niyetine hazırlanmışsa derin bir aşk ve heyecanla taşıyan kişiye bağlanmış olur.

Ayetler şunlardır;

Bismillahirrahmanirrahim

Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni ve li tusnea ala ayni

İz temşi uhtüke fetekulü helş edüllüküm ala men yekfülühü fe raca’nake ila ümmike key tekarra aynüha ve la tahzenve katelte nefsen fe necceynake minel ğammi ve fetennake fütuna

Yühibbunehüm kehubbillah, Vellzine amenu eşeddü hubben lillah

Züyyine lin nasi hubbüş şehevati minen nisai vel benine vel kanatiyril mükantarati minez zehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel hars, zalike metaul hayatid dünya, vallahü indehu husnül meab

kiramen katibine ya’lemune ma yafalun

Allahümme heyyic kalbi ve akli fülan ala hubbi fülaneh.

Sevgiline Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır

Herhangi bir yere gönderilen mektup, dilekçe, talepname gibi bir evrakın satırları arasına kalemin yazmayan tarafı ile aşağıda yazılı ayet ve dualar yazılıp gönderilirse cevap müsbet olur ve dilek yerine getirilir. Bir erkeği yahut kadını kendine aşk ile bağlamak için etkilidir.

Bismillahirrahmanirrahim

Vaadallahüs sabirine narsan. Ve kaderde limen yetevekkele aleyhi ecren. Ve şeraha limenyüfevvizü ileyhi sadren. Fe inne maal usri yüsren, inne maal usri yüsra. İnne kitabel ebrari lefi illiyyin. Ve ma edrake ma iliyyun. Kitabün merkum. Yeşhedühül mugarrebun.

Sevgiline istediğini yaptırma büyüsü

Kalplere tesir ederek yumuşatmak, isteklerinize razı gelinmesi için …. mübarek vefki cumartesi gününün sekizinci saatinde iki adet yazılır. Birisi temiz suya konulup içilir ve diğeride su geçirmeyecek şekilde muşambaya sarıldıktan sonra taşınır ve kırk gün günde bir defa Yasin suresi ve 313 defa “Ve eni’büdûnî hâzâ sıratüm-müstakîm” ayeti kerimesi okunursa; okuyan ve bu tertibi icra eden kimseyi her gören derin bir muhabbetle sever onu yeni ayın ondördü gibi görürler. Aynı zamanda bu tertibi taşıyan kimsenin kalbi yumuşar, hikmetle dolmaya başlar.


Bağlama Büyüsü Sıkça Sorulan Sorular

Eşlerin birbirine bağlı hissetmelerini ve daha mutlu bir yuva kurmalarına destek olmak amacı ile yapılan bağlama büyüleri etkili olan büyüler arasında yer almaktadır. Bağlama büyülerinin yapılması genellikle eşlerin evlerine bağlı olmaması, ilgilenmemeleri gibi sebeplere bağlı olarak daha mutlu bir yuva için tercih edilmektedir.

Bağlama büyüsü eşlerin birbirlerine bağlanmaları için yapılan büyülerdir. Bağlama büyüsünde genellikle eşlerin evlerine olan bağının azalması durumlarında kişilerin eşlerine yaptırdıkları büyü olarak ifade edilebilir. Bağlama büyüsü yapımında ise büyünün ehli olan kişilerden destek alınması son derece önemlidir.

Bağlama büyüsünün yapım sebebi eşlerden birsinin evine olan bağlılığının, eşine olan bağlılığının azalması durumunda yer verilir. Bağlama büyüsü genellikle kadınlar tarafından yaptırılan büyüler olarak bilinir.

Bağlama büyüsü bu konuda uzman olan ve güvenilir olan kişiler tarafından yaptırılır. Etkisi son derece fazla olan büyü kısa sürede etki göstermektedir. Bu sebep ile de bağlama büyüsünün sonrasında eşlerin birbirine daha çok bağlandıkları da gözlemlenebilir.

Bağlama büyüsü eşlerden birisinin evine ya da eşine olan bağlılığının azalması durumunda yapılan büyülerdir. Etkisi hızlı olan bu büyü aynı zamanda kısa sürede bağlılığın artmasını da sağladığı için çok tercih edilen büyüler arasında yer alır.

Bağlama büyüsünün kısa sürede etkili olması sebebi ile kişideki değişim hemen gözlemlenir. Sizde bağlama büyüsünün bulunduğundan şüphe ediyorsanız konusunda uzman ve işin ehli olan kişiden destek alarak bağlama büyüsünün var olup olmadığını öğrenmeniz gerekir. Eğer bağlama büyüsü var ise de büyünün bozulması içinde konusunda uzman ve işin ehli olan kişilerden destek alınması son derece önemlidir.